Search this website

Close me


środa, sierpień 12, 2020
Projekty

Projekty

Cele działalności Koła:

1. Wzbogacanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań członków społeczności studenckiej.
2. Doskonalenie umiejętności praktycznych członków społeczności studenckiej.
3. Promowanie działań Katedry Logistyki i innych jednostek Wydziału Zarządzania UŁ wśród interesariuszy.
4. Tworzenie wartości i promowanie wizerunku kierunku „Logistyka” wśród interesariuszy.
5. Współpraca naukowo-badawcza z interesariuszami Wydziału Zarządzania UŁ.

Nasze cele osiągamy przez realizację projektów, m.in.:

1. Konferencja SKN SCM
2. Badania i publikacje
3. Akademia Logistyka
4. Ścieżki Kariery
5. Czasopismo FLOW
6. Wycieczki terenowe

Serdecznie zapraszamy!